Anyák napi idézetek

Csodaszép anyák napi idézetek. Válogass kedvedre! 

A mennyország az anyák lábainál kezdődik.
arab közmondás

Anya csak Nő lehet. Ez az ő kiváltsága. Az ő hivatása. A legszebb és legnehezebb. A legnehezebb, hiszen olyan hivatás, amely sosem ad szabadságot, soha nem enged pihenőt, állandó figyelmet, szeretetet, odaadást kér, vár, követel. Ám mégis szép. Mert csak ő ismeri a titkot. Az anyai szív titkát. Hogy miként válik egy új élet önálló emberré.
Csitáry-Hock Tamás

Anya keze csodálatos
Rám teszi, és megvigasztal
Mikor vele könnyét törli
Velünk sír a sok-sok angyal.
Hécz Attila

Az anyákban van valami, ami alatta marad és fölébe emelkedik a józan észnek. Az anyának ösztöne van! A teremtés végtelen és kiszámíthatatlan akarata él benne, az vezérli tetteit.
Victor Hugo

Anyám, fölnézek a te homlokodra,
Hol a dicsőség koszorúja helyett
Nehéz robotnak ráncait találom,
És fölteszem rá büszke áhítattal
Ujjongó dallal minden szál virágom!
Juhász Gyula

Anyámnak köszönhetek mindent, ami vagyok.
Szent Ágoston

Az angyalok – úgy érzem – odafenn,
Ha suttognak szerelmesen, puhán,
A lángoló igék közt sohasem
Lelnek oly ájtatosat, mint „Anyám”.
Edgar Allan Poe

Az anya küzd a világ közepén,
Szeme aggódón csügg gyermekén.
Várnai Zseni

Az anya nem az a személy, akire támaszkodunk, hanem aki szükségtelenné teszi a támaszkodást.
Dorthy Canfield Fischer

Az anya szíve örökké a gyermekeié. A gyermekek szíve örökké az édesanyjuké.
Közmondás

Az anyákban beépített aggodalom-generátor működik – és hiányzik róla a kikapcsológomb.
Brown, Pam

Az anyák halhatatlanok.
Csak testet, arcot, alakot
váltanak; egyetlen halott
sincs közülük; fiatalok,
mint az idő.
Ratkó József

Az embernek lehet több felesége, több gyereke, több barátja is: de anyja csak egyetlenegy lehet, azt az egyet hát gyöngéden kell szeretnie, ameddig csak lehet.
Arthur Conan Doyle

Az Isten nem lehet ott mindenhol, ezért teremtette az anyát.
Ismeretlen

Csodálatos az, amit egy nő megbír! – Egy nő, aki anya; – egy anya, aki szeret.
Jókai Mór

Egyetlen nyelv sem tudja kifejezni az anyai szeretet hatalmát,
szépségét és hősiességét.
Frédéric Chopin

Ha anya vagy, sohasem maradsz igazán egyedül a gondolataidban. Egy anya mindig kétszer gondolkodik: egyszer önmagáért, másodszor a gyermekéért.
Sophia Loren

Kicsi vagyok, alig látszom,
Nem tanulok még, csak játszom:
De tudom a mondókámat:
Isten áldja meg mamámat!
Zigány Árpád

Létezik-e hatalmasabb erő, mint az anyai szeretet, amely faltörő kosként töri be a várak kapuját, és árként sodor el minden útjába eső akadályt?
Martin Pistorius

Mert mindenik tükör volt,
Ahonnan láthatám:
Hogy a földön nekem van
Legszeretőbb anyám!
Petőfi Sándor

Minden halandó. Az öröklét csak anyáknak adatott meg.
Isaac Babel

Nagymamakorára lesz az ember igazán jó anya, előtte túlságosan el van foglalva azzal, hogy nőnek is kell lennie.
Grégoire Delacourt

Nem akarom, hogy a kilincseim fényesebbek legyenek a gyerekeim szeménél.
Schäffer Erzsébet

Nem az a leghatalmasabb, akinek a legtöbb öldöklő fegyvere van, az sem, akinek legnagyobb a kincse, gazdagsága, hanem az a leghatalmasabb, aki embert szül a világra.
Szakály Dezső

Nem lehet nagyobb szeretet, szüntelenebb szorgalmatosság, fáradságosabb munka, éjjeli és nappali nyughatatlanság, mint az anyáknak magzatuk körül való dajkálkodásában.
Pázmány Péter

Semmit se kell tennem annak érdekében, hogy szeressenek – az anyai szeretet feltétlen… az anyai szeretet üdvösség, béke, nem kell megszerezni, nem kell kiérdemelni.
Erich Fromm

Szeretetük átlát a hegyeken, hétmérföldes csizmával lépked a szeretetük, s egy léghajót elkormányoznak a szeretet erejével, ha rajta utazik gyermekük.
Örkény István

Te minden erőnél erősebb erő: anyai szeretet! Te emberi testbe öltözött napfény! Te Isten szívéből leszállott szent láng, haláltól nem félő, erős gyöngeség!
Gárdonyi Géza